PMC Bedrijfszorg

Kebajastraat 29
1336 NA ALMERE

Bel ons op

085- 109 13 14

Second opinion bedrijfsarts

Sinds de invoering van de “nieuwe Arbowet” per 1 juli 2017 heeft iedere werknemer recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts, dus niet aan de organisatie of de eigen arbodienst gebonden second opinion bedrijfsarts.

Overigens mag niemand anders dan een bedrijfs- of verzekeringsarts, de medische mogelijkheden, belastbaarheid en arbeidsgeschiktheid beoordelen.

Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Nadat u bij uw bedrijfsarts een second opinion aangevraagd hebt, bespreekt uw bedrijfsarts met u of een second opinion inderdaad een geschikte keuze is in uw situatie.

 

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. De eigen bedrijfsarts zal het eigen advies op papier zetten. Het advies wordt naar u en uw werkgever gestuurd. Hierin staat ook dat u een second opinion heeft aangevraagd. U gaat daarna met uw werkgever in gesprek op basis van het advies van uw eigen bedrijfsarts en maakt daarover afspraken. Na ontvangst van het second opinion advies beslist uw eigen bedrijfsarts of dit aanleiding is tot bijstelling van het eerdere advies. Als dat het geval is, maakt u daar met uw werkgever nieuwe afspraken over.

 

De aanvraag van een second opinion heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de lopende afspraken met de eigen bedrijfsarts en werkgever gewoon doorlopen wanneer u een second opinion aanvraagt.

De eigen bedrijfsarts is niet verplicht om het advies over te nemen. De secondopinionarts koppelt zijn advies met uw uitdrukkelijke toestemming terug aan de eigen bedrijfsarts. De eigen bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan u gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

Kosten

Het is belangrijk om te weten dat de kosten van een second opinion, uitgevoerd door de bedrijfsarts van het second opinion bedrijf, worden gedragen door de werkgever. Echter, als de second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan degene die is vastgelegd in het basiscontract, dan zijn de kosten voor uw rekening, tenzij de werkgever akkoord gaat met een vergoeding. De tarieven voor de uitvoering van een second opinion variëren en zijn afhankelijk van de tijdsinvestering van de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij het aanvragen van een second opinion. Door te zorgen voor duidelijke afspraken met uw werkgever en de bedrijfsarts, kunt u mogelijke misverstanden en onnodige kosten voorkomen.

Aanvraag en werkwijze

U kunt uw aanvraag indienen via e-mail te sturen naar info@pmcbedrijfzorg.nl.

De aanvragende bedrijfsarts zorgt voor het inleveren van medische en niet medische stukken. De second opinion bedrijfsarts zorgt voor de rest van het traject.