PMC Bedrijfszorg

Kebajastraat 29
1336 NA ALMERE

Bel ons op

085- 109 13 14

Preventie

Het spreekwoord “Voorkomen is beter dan genezen” is niet alleen van toepassing op gezondheid, maar ook op arbobeleid en verzuim. Het implementeren van preventieve maatregelen kan werknemers helpen beter te functioneren op micro-, meso- en macroniveau.

Wanneer een leidinggevende merkt dat een medewerker minder goed presteert, is het van belang om vroegtijdig te analyseren en indien nodig in te grijpen voordat problemen escaleren. PMC Bedrijfszorg biedt leidinggevenden praktische tools en trainingen om preventief te handelen. Een voorbeeld van zo’n tool is een op maat gemaakt verzuimbeleid dat geschikt is voor elke organisatie.

Door proactief te handelen en preventieve maatregelen te nemen, kan verzuim worden voorkomen en kan de productiviteit van werknemers worden verhoogd. PMC Bedrijfszorg ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een effectief arbobeleid en verzuimbeleid, zodat werknemers gezond en gemotiveerd blijven.