PMC Bedrijfszorg

Kebajastraat 29
1336 NA ALMERE

Bel ons op

085- 109 13 14

Medisch Advies

PMC Bedrijfszorg is een onafhankelijk medisch adviesbureau in de medische aspecten van letselschade, medische aansprakelijkheid, beroepsziektes, in geschillen met het UWV (WIA en ziektewet) en in geschillen met een particuliere verzekeraar (AOV, reis- en ongevallenverzekering).

Onze medisch adviseurs zijn ervaren, leveren snel, zijn accuraat en zorgen voor korte en bondige adviezen in begrijpelijke taal. Medisch termen worden vermeden of uitgelegd. Het doel van het medisch advies is om de medische informatie inzichtelijker te maken voor zowel de belangenbehartiger als voor het slachtoffer.

We werken uitsluitend in opdracht van belangenbehartigers van het slachtoffer met onder meer advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en letselschadebureaus.

Onze expertise op het gebied van bedrijfsgeneeskunde en sociale verzekeringsgeneeskunde (UWV) staat garant om ook andere aspecten van lestelschade, ongevallen en beroepsziektes te belichten. De gevolgen van letselschade kunnen namelijk verstrekkende consequenties hebben op arbeidsvermogen en verdiencapaciteit van het slachtoffer.

We werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Aanvraag medisch advies

Stap 1

U zendt ons een gerichte vraagstelling met betrekking tot het letselschadedossier. U kunt uw bestanden veilig zenden naar info@pmcbedrijfszorg.nl via ZIVVER of gewoon aangetekend per post.

Stap 2

U vergezelt uw aanvraag van het complete (relevante) medisch dossier gerangschikt in chronologische volgorde.

Stap 3

U krijgt van ons een bevestiging van ontvangst.

Stap 4

Zodra de medische stukken compleet zijn, maken wij een schriftelijk advies. We streven ernaar dit binnen twee weken op te stellen nadat het dossier compleet is.
Spoedadvies?
Als spoed nodig is en het dossier is compleet, dan kunnen wij meestal binnen 1 tot 2 werkdagen advies uitbrengen. Voor een spoedadvies rekenen we een toeslag van 10% boven op de normale marktconforme tarieven.

Stap 5

U ontvangt het medisch advies vergezeld van onze nota. We hanteren marktconforme tarieven.